New registration

Zde můžete editovat vlastní obsah v aplikaci BSADMIN v menu internetový obchod -> administrace obsahu -> hlavní obsah

Save registration